Site logo

Η δύναμη που τροφοδοτεί τον σύγχρονο κόσμο μας

Βαρέθηκες να πληρώνεις υψηλά ποσά στο Ρεύμα του Σπιτιού;

Σκέφτεσαι να βρεις έναν Οικονομικότερο Πάροχο Ρεύματος για την επιχείρηση σου;

Σου έχουμε τη λύση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σου!


Βγες κερδισμένος/-η κάθε μήνα, ασχέτως αλλαγών στην τιμή ρεύματος. 


Η INVEST ONLINE σας ενημερώνει μέσα από το δίκτυο συνεργατών της, για την καλύτερη επιλογή εταιρείας ρεύματος για την επιχείρηση ή το σπίτι σας.


Για να αλλάξετε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, ακολουθείται μία απλή διαδικασία που συνήθως ολοκληρώνεται εντός λίγων εργάσιμων ημερών. Εάν έχετε κάποιον διακανονισμό σε ισχύ, μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε αποδεικτικό σχέσης με το ακίνητο.


Εάν η σύμβαση συναφθεί σε άλλο όνομα, θα πρέπει να ελέγξετε εάν παραμένει σε ισχύ η ΥΔΕ (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) της παροχής σας. Για να γίνει αυτό, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://deddie.gr/.


Για την αλλαγή παρόχου ρεύματος, απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών ή εγγράφων.

 • Η επαγγελματική ιδιότητα απαιτεί από τις εταιρείες ή τους οργανισμούς να προσκομίσουν πρόσθετα έγγραφα για την αλλαγή παρόχου ρεύματος, ανάλογα με την εταιρική μορφή, το είδος της δραστηριοποίησης κ.λπ. Τα επιπλέον έγγραφα ανά είδος εταιρείας είναι τα εξής:

ΟΕ ή ΕΕ


Βεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου, στην οποία να αναγράφονται οι εκπρόσωποι της εταιρείας, ή αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας που έχει καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ.

ΕΠΕ


 • αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Εάν δεν αναγράφεται, απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρειας
 • απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο να αναγράφεται ο εκπρόσωπος ή διαχειριστής της εταιρείας.

ΑΕ


 • αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το ΓΕΜΗ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ, απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρειας·
 • απόσπασμα από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο αναγράφεται ο ορισμός του εκπροσώπου/διαχειριστή της εταιρείας, σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος
 • απόσπασμα από τα πρακτικά της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό νόμιμου εκπροσώπου, εάν δεν ορίζεται ή διαφοροποιείται από το Καταστατικό.

 

ΙΚΕ

 • αντίγραφο του Καταστατικού, το οποίου έχει καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ
 • απόφαση για τον ορισμό του διαχειριστή της εταιρείας.

Οι ιδιώτες οφείλουν να προσκομίσουν:

 • αριθμό ΑΦΜ και ΔΟΥ
 • αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (άδεια παραμονής ή διαμονής)
 • λογαριασμό ρεύματος του σπιτιού ή κάθε άλλο αποδεικτικό έγγραφο από τον ΔΕΔΔΗΕ με αναγραφή του αριθμού παροχής
 • εάν ο αριθμός παροχής είναι έως 25KVA, φωτογραφία με την ένδειξη του μετρητή.
  Μέσω εξουσιοδότησης, ένα άλλο άτομο μπορεί να προχωρήσει τη διαδικασία αντί για εσάς, αρκεί να έχει μαζί του:
 • δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο. 
 • επικυρωμένη εξουσιοδότηση από ΚΕΠ 

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.), ή «κοινωνικό ρεύμα» διαφορετικά, είναι ένα ειδικό τιμολόγιο με ευνοϊκές τιμές κατανάλωσης. Στόχος της θεσμοθέτησής του ήταν η εξοικονόμηση χρημάτων για τα ευαίσθητα στρώματα της κοινωνίας.


Στο Κ.Ο.Τ. μπορούν να ενταχθούν όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από τον πάροχό τους (ΔΕΗ, ΕΛΤΑ Ενέργεια, ΗΡΩΝ, Volterra, Green, Nova Energy, PETROGAZ ENERGY, Volton, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, We Energy, Solar Energy, OTE ESTATE, ΒΙΕΝΕΡ, Zeniθ, Elpedison, NRG, Ελίν, Watt+Volt, KEN, Protergia κ.α.).


Το κοινωνικό τιμολόγιο χορηγείται μόνο για την κύρια κατοικία, ενώ προϋπόθεση της επιλεξιμότητας είναι η παροχή να είναι στα στοιχεία του καταναλωτή ή του/της συζύγου.

Η αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας έχει αλλάξει την τελευταία δεκαετία. Πολλοί νέοι προμηθευτές έκαναν την εμφάνισή τους, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των διαθέσιμων προγραμμάτων για τους καταναλωτές.


Ο ανταγωνισμός που δημιουργήθηκε μεταξύ των παρόχων ήταν κάτι θετικό για το κοινό, καθώς οικιακοί χρήστες και επαγγελματίες έχουν πια πολύ περισσότερες επιλογές.


Ωστόσο, η υπερπληθώρα αυτή κάνει την αναζήτηση του φθηνότερου ρεύματος μια κοπιαστική και δύσκολη διαδικασία.

Με τις εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, η τιμή της κιλοβατώρας (kWh) είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα των ημερών μας. Απέναντι στους φουσκωμένους λογαριασμούς, οι καταναλωτές επιζητούν κάποια ελάφρυνση.

 

Οι πάροχοι θέλουν να ανταποκριθούν σε αυτήν την ανάγκη με τις προσφορές τους, αλλά οι προωθητικές ενέργειες δεν είναι πάντοτε σαφείς, προκαλώντας σύγχυση στους καταναλωτές.


Η τιμή κιλοβατώρας έχει διαφορές από πάροχο σε πάροχο, τις οποίες θα αποκωδικοποιήσουμε παρακάτω. Το κάθε πρόγραμμα καταρτίζεται βάσει της τιμολογιακής πολιτικής των εταιρειών. Πολλές φορές, τα λεγόμενα «ψιλά γράμματα» των συμβολαίων κάνουν τη διαφορά.

Σε κάποιες περιπτώσεις, ενδέχεται να ζητηθεί η προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων για τη σχέση με το ακίνητο.

Εάν η σύμβαση συναφθεί στο όνομα διαφορετικού προσώπου, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση deddie.gr για να βεβαιωθείτε εάν εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) της παροχής.

 

Ενημερωθείτε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις

Μαρ 01
Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτές είναι οι χρεώσεις για τον Μάρτιο

Όπως έγινε γνωστό, ο Μάρτιος χαρακτηρίζεται από σταθερούς τιμοκαταλόγους με τα…