Site logo

Μεσίτης-Μεσιτική Αμοιβή

Τι είναι η μεσιτική αμοιβή;

Η μεσιτική αμοιβή για πώληση ή ενοικίαση ακινήτου είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τους αγοραστές και ενοικιαστές αντίστοιχα.

Ως μεσιτική αμοιβή ορίζεται η αμοιβή που θα δώσεις στο μεσίτη για τις υπηρεσίες μεσιτείας. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

  • την υπόδειξη ευκαιριών και
  • τη μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα, και ιδίως συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων.

Η αμοιβή μεσίτη αποτελεί ένα βασικό έξοδο όταν πάρεις την απόφαση να αγοράσεις ή να νοικιάσεις ένα σπίτι.

Τι κάνει ένας μεσίτης;

Ένας μεσίτης αναλαμβάνει να σου βρει το ακίνητο που αναζητάς και που εσύ δεν έχεις τον απαιτούμενο χρόνο ή τη διάθεση να ψάξεις.

Είναι γεγονός πως πλέον η αναζήτηση και εύρεση ακινήτου δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, ωστόσο το πρόγραμμα και η ανάλογη εμπειρία μπορεί να σου γλυτώσει κόπο και χρόνο, ενώ το επιθυμητό αποτέλεσμα μπορεί να έρθει γρηγορότερα. Έτσι, ένας μεσίτης, μπορεί να σε βοηθήσει ουσιαστικά ώστε να βρεις το ακίνητο που ονειρευόσουν.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία και συγκεκριμένα τα άρθρα 197 – 204 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11.04.2012) και 703 – 707 του Αστικού Κώδικα, ως μεσίτης ακινήτων, ορίζεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο υποδεικνύει ακίνητα και μεσολαβεί για τη τελική σύμβαση μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη ή πωλητή και αγοραστή.

Πέρα από την ενοικίαση και πώληση ακινήτων, ο μεσίτης μπορεί να μεσολαβήσει για:

  • ανταλλαγή,
  • σύσταση δουλειάς,
  • περιπτώσεις αντιπαροχής ακινήτων

Με απλά λόγια λοιπόν, ο μεσίτης αναλαμβάνει να βρει όλα τα ακίνητα που ταιριάζουν στα κριτήρια που έχεις υποδείξει και στις περιοχές που σε ενδιαφέρουν, να σου δείξει τα εν λόγω ακίνητα, να κάνει τις τελικές διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, να κλείσει τη συμφωνία.

Επίσης πολλοί μεσίτες εξυπηρετούν ακόμα και στο κομμάτι της δανειοδότησης.

Ποια είναι η αμοιβή μεσίτη για ενοικίαση κατοικίας και ποιος την πληρώνει;

Συνήθως, το ζήτημα που απασχολεί τους ενοικιαστές ακινήτων είναι η προμήθεια του μεσιτικού γραφείου (αμοιβή μεσίτη για ενοικίαση σπιτιού). Αντίστοιχα, κατά την αγορά η ερώτηση είναι για την προμήθεια μεσίτη για πώληση ακινήτου.

Η μεσιτική αμοιβή είναι συμφωνηθείσα από τα συμβαλλόμενα μέρη και ορίζεται σε ποσό ή σε ποσοστό, το οποίο καταβάλλεται έπειτα από σχετική συμφωνία. Η χρήση γενικών όρων συναλλαγών στη σύμβαση μεσιτείας διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191).

Πώς επιλέγω μεσίτη;

Δεν είναι εύκολο να επιλέξεις, αλλά σε γενικές γραμμές είναι καλό να επιλέξεις κάποιον με σημαντική εμπειρία και με τον οποίο νιώθεις ότι “συνεννοείστε”, δηλαδή έχετε καλή και ξεκάθαρη επικοινωνία.

Τι είναι η μεσιτική εντολή υπόδειξης;

Οι περισσότεροι μεσίτες, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή εξασφάλιση της δουλειάς τους, πριν την υπόδειξη του ακινήτου, ζητούν από τους πελάτες τους, να υπογράψουν τη «Μεσιτική Εντολή Υπόδειξης».

Η εντολή αυτή στην ουσία ορίζει και διευκρινίζει την ειδικώς συμφωνηθείσα αμοιβή που οφείλει ο αγοραστής στο μεσίτη σε περίπτωση καταρτίσεως της τελικής συμβάσεως. Με τη μεσιτική εντολή υπόδειξης, τόσο εσύ όσο και το μεσιτικό γραφείο, προστατεύεστε από το νόμο.

Η διαδικασία είναι απλή. Αρχικά, ο μεσίτης περιγράφει στον πελάτη το προτεινόμενο ακίνητο και αφού τον ενημερώσει πλήρως για τα χαρακτηριστικά του – δηλαδή, την περιοχή, το εμβαδόν του, τον όροφο, την παλαιότητα, την τιμή κ.λπ. – τότε, θα καταγράψει τα στοιχεία αυτά στην μεσιτική εντολή, η οποία θα είναι απαραίτητα ένα διπλότυπο έντυπο. Μετά την υπογραφή της μεσιτικής εντολής από τον ενδιαφερόμενο πελάτη ο μεσίτης ανακοινώνει την ακριβή διεύθυνση του προτεινόμενου ακινήτου.


Τι είναι η εντολή ανάθεσης; Είναι απαραίτητη;

Εντολή ανάθεσης είναι το έγγραφο που πιστοποιεί τη συνεργασία ανάμεσα στον ιδιοκτήτη ενός ακινήτου και στο μεσίτη που αναλαμβάνει την προώθηση και την υπόδειξη του σε ενδιαφερόμενους με σκοπό την πώληση/ενοικίαση/αντιπαροχή του. Επιπλέον, ορίζει τη συμφωνηθείσα μεσιτική αμοιβή (δηλαδή την προμήθεια που θα οφείλει ο ιδιοκτήτης στον μεσίτη, εφόσον καταρτιστεί η τελική σύμβαση – συμβόλαιο).

Στην Εντολή ανάθεσης γίνεται μία πλήρης περιγραφή του ακινήτου (στοιχεία ακινήτου), αναγράφεται το ποσό που διεκδικεί ο ιδιοκτήτης να λάβει από την διάθεση του ακίνητού του, ορίζεται η μεσιτική αμοιβή και υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες αυτού ή ακόμα και από τον πληρεξούσιό του/τους.

Στην περίπτωση αγοραπωλησίας, καλό θα ήταν να υπάρχει αποκλειστική εντολή ανάθεσης. Με αυτήν, ο ιδιοκτήτης (πωλητής) ενός ακινήτου αναθέτει μόνο σε έναν μεσίτη/μεσιτικό γραφείο να αναλάβει την προώθηση και την πώληση της ιδιοκτησίας του. Σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (8 μήνες το μέγιστο), ούτε ο ιδιοκτήτης, ούτε άλλος μεσίτης θα μπορούν να ανακατευθούν με τη διαδικασία.

Γιατί να αναθέσω το ακίνητό μου σε μεσιτικό γραφείο;

Αν διαθέτεις κάποιο ακίνητο και ενδιαφέρεσαι να το θέσεις προς πώληση ή προς ενοικίαση, ο μεσίτης μπορεί να βρει για λογαριασμό σου τον κατάλληλο ενδιαφερόμενο, άμεσα και γρήγορα.

Είναι γεγονός πως ο μεσίτης, επειδή έχει την ανάλογη εμπειρία, καθώς και συνολική εικόνα της αγοράς, μπορεί να εκτιμήσει το ακίνητό σου καλύτερα και να αναζητήσει ευκολότερα τον κατάλληλο αγοραστή/ενοικιαστή. Επιπλέον, μπορεί να διασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά τα διαδικαστικά.

Η μεσιτική αμοιβή είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να αποφύγεις, ωστόσο δες και τη θετική πλευρά, καθώς εξασφαλίζει και τα τρία μέρη (ενοικιαστή, ιδιοκτήτη, μεσιτικό), ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις πιθανότητες για περιπτώσεις ιδιοκτητών που ψάχνουν να εκμεταλλευτούν την ανάγκη σου για άμεση εύρεση κατοικίας.

admin
Author: admin