Site logo

Το μέλλον είναι φωτεινό

Τι είναι τελικά τα φωτοβολταϊκά

Η φωτοβολταϊκή τεχνολογία, γνωστή και ως ηλιακά πάνελ, μετατρέπει το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας το φωτοβολταϊκό φαινόμενο.


Τα πάνελ αποτελούνται από πολλαπλά ηλιακά κύτταρα τα οποία είναι κατασκευασμένα από υλικά όπως το πυρίτιο, και καθώς το ηλιακό φως χτυπά την κυψέλη δημιουργεί ένα ηλεκτρικό πεδίο στα στρώματα, προκαλώντας τη ροή του ηλεκτρισμού. 


Η παραγόμενη ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας ή να αποθηκευτεί σε μπαταρίες για μελλοντική χρήση. 


Η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών έχει σημειώσει σημαντικές προόδους τα τελευταία χρόνια, με αυξημένη απόδοση, μειωμένο κόστος και βελτιωμένη αντοχή. Αυτή η τεχνολογία αποτελεί σημαντικό στοιχείο στη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

 Αξιοποιώντας τη δύναμη του ήλιου, τα φωτοβολταϊκά συστήματα συμβάλλουν στη διατήρηση του πλανήτη και συμβάλλουν στον μετριασμό των επιπτώσεων

 της κλιματικής αλλαγής.

Η αδειοδότηση για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Δεν λείπουν, όμως, επιμέρους προϋποθέσεις, ενώ επίσης οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα ως δικαιολογητικά:

  • μελέτη που εκπονείται από μηχανικό με ειδίκευση στα φωτοβολταϊκά συστήματα·
  • κάτοψη του χώρου εγκατάστασης·
  • οικοδομική άδεια για την απόδειξη της νομιμότητας του χώρου·
  • τεχνικά φυλλάδια των φωτοβολταϊκών πλαισίων και των αντιστροφέων για να βεβαιωθεί η συμβατότητά τους με της οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ·
  • απεικόνιση του φωτοβολταϊκού συστήματος και μονογραμμικό σχέδιο που θα παρουσιάζει τον τρόπο διασύνδεσης του συστήματος·
  • εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ενοικιαστής, απαιτείται η προσκόμιση της έγγραφης συναίνεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση των πάνελ, καθώς και το μισθωτήριο της οικίας. Ειδάλλως, εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του χώρου εγκατάστασης, απαιτείται ο τίτλος ιδιοκτησίας·
  • έγγραφη συναίνεση όλων των ιδιοκτητών για εγκατάσταση πάνελ σε κοινόχρηστο χώρο·
  • σύνδεση των πάνελ σε υπάρχουσα παροχή στο όνομα του ενδιαφερόμενου·
  • οι ανάγκες για νερό πρέπει να καλύπτονται από ΑΠΕ (ηλιακός θερμοσίφωνας) σε περίπτωση τοποθέτησης σε κατοικία·

απόδειξη εξόφλησης του τελευταίου λογαριασμού.

Οι υποψήφιοι επενδυτές των φωτοβολταϊκών θα πρέπει να γνωρίζουν πλήρως κάποια ζητήματα πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία πώλησης ηλιακού ρεύματος στον ΔΕΔΔΗΕ. Η κάθε σύμβαση σε αυτήν την περίπτωση έχει τους δικούς της όρους και τη δική της τιμή κιλοβατώρας. Οπότε, θα πρέπει να μάθετε εάν η παροχή σας προς το δίκτυο θα γίνεται με σταθερή τιμή κιλοβατώρας, και εάν ναι, για πόσο διάστημα. Διαβάστε πολύ προσεκτικά το συμβόλαιό σας πριν ξεκινήσετε. 


Στο κομμάτι της χρήσης και της εκμετάλλευσης της παραγόμενης από φωτοβολταϊκά ενέργειας, υπάρχουν δύο πιθανές διέξοδοι, καθεμία από τις οποίες καλύπτει διαφορετικές ανάγκες. Η πρώτη λύση λέγεται net metering και περιλαμβάνει τον συμψηφισμό του ρεύματος που καταναλώνεται με αυτό που παράγεται. Η δεύτερη εναλλακτική αφορά την πώληση όλου του παραγόμενου ρεύματος στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και είναι καλύτερη λύση για ακίνητα που έχουν μεγάλα πάγια, αλλά δεν καταναλώνουν σταθερά ενέργεια σε όλη τη διάρκεια του χρόνου (π.χ. εξοχικές κατοικίες).

Στα φωτοβολταϊκά, το μεγαλύτερο συγκριτικό τους πλεονέκτημα είναι ότι τα πάνελ παράγουν ρεύμα όσο υπάρχει ηλιοφάνεια, χωρίς να υπάρχει κάποιο επιπλέον κόστος λειτουργίας. Επίσης, δεν μπορούμε να παραλείψουμε το ουδέτερο αποτύπωμά τους στο περιβάλλον, καθώς ούτε ρυπαίνουν ούτε προκαλούν θόρυβο. Δεν είναι τυχαία μία εξαιρετικά δημοφιλής ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. 

  
Στα θετικά τους συγκαταλέγεται επίσης η εύκολη εγκατάσταση που δεν απαιτεί ενίσχυση του δικτύου διανομής. Η συντήρηση είναι ελάχιστη και έχουν αρκετά εκτεταμένη διάρκεια ζωής, η οποία προσεγγίζει τα 30 έτη. Επίσης, τα φωτοβολταϊκά μπορούν να λειτουργήσουν είτε σε κατάσταση αυτονομίας είτε μαζί με άλλες πηγές ενέργειας. Παρέχεται η δυνατότητα θέρμανσης ενός ακινήτου με τα ηλιακά πάνελ και η ύπαρξη συσσωρευτών με μεγάλη χωρητικότητα καθιστά εύκολη την αποθήκευση ενέργειας για όσους δεν επιθυμούν να την πουλήσουν.  


Ένα από τα βασικά αρνητικά είναι το υψηλό κόστος που συνοδεύει την αγορά ποιοτικών πάνελ. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργεί αποτρεπτικά. Όμως, υπάρχουν διέξοδοι χρηματοδότησης της αρχικής επένδυσης με τα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ.   


Ένα άλλο μειονέκτημα είναι η παραγωγή ενέργειας μόνο κατά τη διάρκεια του μισού εικοσιτετράωρου, καθώς τα ηλιακά πάνελ παράγουν ηλεκτρισμό σε πραγματικό χρόνο όταν υπάρχει ηλιοφάνεια. Εάν ο επενδυτής έχει επιλέξει την πώληση στον ΔΕΔΔΗΕ, η μη χρησιμοποιούμενη ποσότητα ρεύματος μεταφέρεται στο δίκτυό του. Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πάνελ έχουν μεγάλες διαστάσεις και καταλαμβάνουν πολύ ελεύθερο χώρο. Επίσης, εάν η τοποθέτηση γίνεται σε κοινόχρηστη επιφάνεια, πρέπει να είναι σύμφωνοι όλοι οι ιδιοκτήτες του ακινήτου.


Παρόλα αυτά, τα φωτοβολταϊκά εξακολουθούν να είναι μία ελκυστική εναλλακτική πηγή ενέργειας, με σημαντικά οφέλη για όσους αποφασίσουν να επενδύσουν σε αυτά.

Ενημερωθείτε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις

Μαρ 09
Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Τι προβλέπει ο οδηγός και πότε ξεκινούν οι αιτήσεις –…

Μαρ 03
Φωτοβολταϊκά στη στέγη

Εντός Μαρτίου θα «τρέξει» και το πρόγραμμα των Φωτοβολταϊκών στη στέγη.Είναι η…