Site logo

Σε πέντε ημέρες με τρία δικαιολογητικά η βεβαίωση ΤΑΠ για τις μεταβιβάσεις
Απλουστεύεται η διαδικασία έκδοσης  βεβαίωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
που αποτελεί ένα από τα βασικά έγγραφα κατά τη διαδικασία μεταβίβασης
ακινήτων.
Όπως είναι γνωστό σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης
φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του
συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ, άλλως η
συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη
συνέπεια.
Τι προβλέπεται
Με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή σε νομοσχέδιο του υπουργείου
Δικαιοσύνης προβλέπεται για τη χορήγηση της βεβαίωσης, η προσκόμιση μόνο
τριών  δικαιολογητικών ενώ θα εκδίδεται εντός πέντε ημερών με βάση τα
στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει μέχρι το τέλος του
έτους έκδοσής της.
Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να
χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου.
Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο μεταβιβάζων ή ο αγοραστής σε περίπτωση που
υφίσταται αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης εντός πέντε ημερών για
οποιονδήποτε λόγο, ο μεταβιβάζων ή ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να
καταβάλει στον συμβολαιογράφο κατά τον χρόνο σύναψης του συμβολαίου, ως
εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 3‰ επί της αξίας πώλησης ή επί της αντικειμενικής αξίας του
ακινήτου.
Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο μέσω ηλεκτρονικής
τραπεζικής στον δήμο για λογαριασμό του αποκτώντα. Το αποδεικτικό
κατάθεσης του ποσού του πρώτου εδαφίου επέχει θέσης βεβαίωσης.
Τα δικαιολογητικά
Με τη νέα διάταξη ο δήμος ζητά ως δικαιολογητικά για τη χορήγηση της
βεβαίωσης μόνον:
1. για την περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, φωτοτυπία τελευταίου
λογαριασμού ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του και
Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, και
2. για την περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, βεβαίωση διακοπής
ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΔΕ.ΔΔΗ.Ε), με ημερομηνία διακοπής, Πιστοποιητικό Πληρότητας
Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση του
ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου. Η βεβαίωση εκδίδεται για τα
τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Πληρότητας
Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.
Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
Η μη οφειλή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας σε Δήμο, αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τη μεταβίβαση ακινήτου και τη σύνταξη συμβολαίου.
Η διαμόρφωση του ετήσιου ποσού ΤΑΠ που αντιστοιχεί σε κάθε ακίνητο
εξαρτάται από τα δηλωθέντα τ.μ. του ακινήτου.
Η είσπραξή του πραγματοποιείται μέσω των λογαριασμών ενέργειας που
εξοφλούν οι πολίτες. Εάν κατά τον έλεγχο προκύψει κάποιο ανεξόφλητο
ποσό, ο υπόχρεος οφείλει να το αποπληρώσει προκειμένου να λάβει τη
βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ.
Η βεβαίωση ΤΑΠ για συμβολαιογραφική χρήση, έχει ισχύ έως 31/12 τρέχοντος
έτους. Σε περίπτωση που δεν συνταχθεί συμβόλαιο μέσα στο τρέχον έτος, θα
πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επιστρέψει την πρωτότυπη βεβαίωση που
προμηθεύτηκε το προηγούμενο έτος και να αιτηθεί χορήγηση ανανεωμένης
βεβαίωσης ΤΑΠ για το νέο ισχύον έτος.

admin
Author: admin